KRYESIA

BEQIR BATATINA

KRYETAR

AMRUSH BATATINA

NËNKRYETAR

TAHIR BATATINA

DREJTOR EKZEKUTIV-SPORTIV
tahirbatatina@llapifc.com

MUHAMET REXHEPI

SEKRETAR
muhametrexhepi@llapifc.com

AFRIM AZEMI

ZYRTAR PËR SIGURI

PETRIT MIFTARI

ZYRTAR PËR MEDIA DHE INFORMIM
petritmiftari@llapifc.com