Bylbyl SOKOLI

Nationalitykos Kosovo
Born (age)58
PositionsHEAD COACH
BirthdayDecember 19, 1958